Genel

Yangın

YANGIN EKİPMANLARI

İZLEME ANAHTARLI KELEBEK VANALAR

SPRİNKLER

K-Faktörü: 40.3 (2.8), 57 (4.2), 80 (5.6), 115 (8.0)
Sıcaklık Duyargası: 5mm Cam Bulb
Bağlantı Çapı: ½”NPT – ¾”NPT- 1” NPT
Sıcaklık: 57°C, 68°C, 79°C, 93°C, 141°C, 182°C
Yüzey: Pirinç, krom, beyaz, siyah

Basınç Sınıfı: 175~250psi
Tehlike Sınıfı: Hafif, orta ve yüksek tehlike
Montaj Şekli: Yere veya çatı eğimine paralel
Onaylar: FM, UL, ULC, VdS, CE

FLUSH TİP
SIDEWALL TİP
PENDENT TİP
UPRIGHT TİP
GİZLİ TİP

İZLEME ANAHTARLI KELEBEK VANALAR

 • UL/FM onaylıdır
 • Otomatik sprinkler sistemin önemli bir parçasıdır.
 • Su geçişini acar ve kapatır
 • Kapalı pozisyonda otomatik olarak sinyal vererek kapalı olduğunu bildirir.
 • Anma Çapları: 11/2” – 8”
WAFER TİP
YİVLİ TİP
DİŞLİ TİP

YÜKSELEN VE YÜKSELMEYEN MİLLİ SÜRGÜLÜ VANALAR

 • UL/FM onaylıdır
 • Otomatik sprinkler sistemin önemli bir parçasıdır
 • Pompanın emme ve basma kollektörlerinde kullanılır
 • Opsiyonel olarak kapalı pozisyonda sinyal vererek konumunu bildirir
 • Anma Çapları: 21/2” – 12”
Duvar Tipi İndikatör
Düşey İndikatör
Yükselmeyen Milli Sürgülü Vana
Yükselen Milli Sürgülü Vana

ALARM VANALARI

 • UL/FM onaylıdır
 • Çek vana görevi yapar, alt üst basınçları gösterir
 • Sprinklerin devreye girmesi durumunda motorgong vasıtasıyla bölgedekileri sesli olarak ikaz eder
 • Otomasyon sistemine bağlanırsa su gecişini bildirir
 • Anma Çapları: 21/2” – 8”
Islak Alarm Vanası
Kuru Alarm Vanası
Öntepkili (Pre-action) Alarm Vanası
Baskın (Deluge) Alarm Vanası

TEST DRENAJ VANALARI

 • UL/FM onaylıdır.
 • Sistemin test edilmesine yarar aynı zamanda sistemdeki boşaltılmasını sağlar.

İTFAİYE BAĞLANTI VANALARI

 • UL/FM onaylıdır.
 • İtfaiyenin kat su alma vanasıdır.
 • Su rezervinin bitmesi veya pompaların devre dışı kalması durumunda itfaiyenin bağlanıp sistemlere su basması için kullanılır.
 • Bir adet Storz Kaplin, kapak ve zincir.
 • Anma Çapları : 21/2” NPT Dişli (itfaiye bağlantı vanası)
  Anma Çapları : 4×21/2×21/2 NPT Dişli (itfaiye bağlantı ağzı)
İTFAYE BAĞLANTI AĞZI
TSE’Lİ TİP
UL/FM’li Tip

İZLEME VE AKIŞ ANAHTARLARI

 • UL/FM onaylıdır.
 • Otomatik sprinkler sisteminin bir parcası olup sprinkler sisteminin devreye girmesi durumunda su gecişini otomasyon odasına bildirir.
 • Anma Çapları: 21/2” – 8”
OS&Y Sürgülü Vana İzleme Anahtarı
Flow Switch (Akış Anahtarı)

RELIEF VANALAR

 • UL/FM onaylıdır.
 • Yangın tesisatındaki basıncın dengelemesi icin kullanılır.
 • Anma Çapları: 21/2” – 8

FLOW METRELER (AKIŞ ÖLÇER)

 • UL/FM onaylıdır.
 • Yangın tesisatındaki akışın ölçülmesinde kullanılır.
 • Anma Çapları: 21/2” – 8

BASINÇ DÜŞÜRÜCÜLER

 • UL/FM onaylıdır.
 • Yangın tesisatındaki aşırı basıncın düşürülmesinde kullanılır.
 • Anma Çapları: 21/2” – 8

ÇEKVALFLER

 • UL/FM onaylıdır.
 • Yangın tesisatındaki geri dönüşü önlemek için kullanılır.
 • Anma Çapları: 21/2” – 8

PİSLİK TUTUCULAR

 • UL/FM onaylıdır.
 • Yangın tesisatındaki sistemlerin zarar görmemesi için suyu filtreleme amacı ile kullanılır.
 • Anma Çapları: 21/2” – 8

YİVLİ KAPLİNLER

 • UL/FM onaylıdır.
 • Yangın tesisatındaki yivli sistemlerin bağlantısı için kullanılır.
 • Anma Çapları: 1” – 10”

YANGIN POMPALARI

 • UL/FM onaylıdır.
 • 1500 GPM’e kadar debi kapasitesi vardır.